Ý nghĩa của việc tính cự li vận chuyển trung bình. Tại sao trong cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển, đường ô tô chiếm tỉ trọng lớn nhất còn trong c

Question

Ý nghĩa của việc tính cự li vận chuyển trung bình. Tại sao trong cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển, đường ô tô chiếm tỉ trọng lớn nhất còn trong cơ cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển thì đường biển chiếm tỉ trọng cao nhất?

Florence 1 year 2021-08-30T21:53:05+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:54:47+00:00

  Cự ly vận chuyển trung bình: dùng để đánh giá tương quan giữa khối lượng luân chuyển và khối lượng vận chuyển. Với đơn vị tính là Km và sản phẩm của ngành này là sự chuyên chở người và hàng hóa.

  – Trong cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển, đường ô tô chiếm tỉ trọng lớn nhất, vì

  + Đường ô tô phổ biến, dễ dàng di chuyển.

  + Vận chuyện nhanh

  – Trong cơ cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển thì đường biển chiếm tỉ trọng cao nhất, vì

  + Chở được nhiều hơn hàng hóa.

  + Đi được đường xa

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )