Ý nghĩa của lao động đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người mn giúp em trả lời câu này nha !

Question

Ý nghĩa của lao động đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người
mn giúp em trả lời câu này nha !

Thekla 2 years 2021-08-23T03:03:18+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T03:04:32+00:00

    Đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người, theo học thuyết Mác-Lênin, là xã hội tốt phong của giai cấp, đáp ứng với mục tiêu phát triển của xã hội tốt đẹp đó. Đó là những con người “có tư tưởng và tác phong XHCN”, “có ý thức làm chủ. Điều đó làm cho loài người có thể cần phải trải qua một quá trình gian nan.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )