Việt Nam đã hợp tác với những quốc gia nào trong Đông Nam Á ? Đạt được những thành tựu gì ?

Question

Việt Nam đã hợp tác với những quốc gia nào trong Đông Nam Á ? Đạt được những thành tựu gì ?

Jezebel 2 years 2021-08-30T10:43:28+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:44:37+00:00

  lào cam pu chia thái lan in đô 

  thành tựa là phát triển trong công nghiệp đạt dduocj thu nhập cao

  0
  2021-08-30T10:44:49+00:00

  VN đã hợp tác vs :  Indonesia, Thái Lan , Singpore, Malaysia, Philippines,Malaysia, Myanmar , Lào , Campuchia , Brunie, Đông Timor

  Thành tựu : khó

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )