việt nam có lương mưa là bao nhiêu? cho biết tác hại do mưa gây ra !

Question

việt nam có lương mưa là bao nhiêu? cho biết tác hại do mưa gây ra !

Sophronia 2 years 2021-08-23T08:06:16+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:07:45+00:00

  Việt Nam nằm trong khu vực  lượng mưa trung bình năm là: từ 1.001 – 2.000 mm.

  gây hư hỏng nhà cửa, thiệt hại về người,tài sản,cây cối hư hại,….

  0
  2021-08-23T08:08:09+00:00

  Nước ta có lượng mưa từ 1.500 mm đến 2.000 mm.

  Mưa gây lũ , bão làm tác hại đến vật dụng gia đình người dân, nguy hiểm đến tín mạng do bão và lụt.

  CÁI NÀY THEO MIK NÊN CÓ SAI MONG BẠN THÔNG CẢM !!!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )