việc khai thác rừng có ảnh hưởng như thế nào tới đời sống con người

Question

việc khai thác rừng có ảnh hưởng như thế nào tới đời sống con người

Alula 1 year 2021-08-30T20:39:05+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T20:40:37+00:00

  nó có thể gây ra khá nhiều sự ảnh hưởng như : gây lũ lụt , gây thú rừng bị một phần nhỏ lo sợ hơn

                ( đó là ý kiến của mik ,bn nào thấy đúng thì vote nha)

  0
  2021-08-30T20:40:39+00:00

  Phá rừng là một nhân tố đóng góp cho sự nóng lên của trái đất và được coi là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng hiệu ứng nhà kính.

  – lũ lụt

  – thiếu oxi

  Phá rừng làm giảm sự đa dạng sinh thái và làm môi trường bị suy thoái.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )