Việc đặt tên cho các khối khí chủ yếu dựa vào yếu tố nào ?

Question

Việc đặt tên cho các khối khí chủ yếu dựa vào yếu tố nào ?

Almira 1 year 2021-08-27T10:58:15+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T10:59:16+00:00

  Việc đặt tên cho các khối khí chủ yếu dựa vào vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc.

  0
  2021-08-27T10:59:56+00:00

  Việc đặt tên cho các khối khí chủ yếu dựa vào vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc của khối khí.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )