Việc ASEAN mở rộng thêm thành viên cí ý nghĩa gì ? Việt Nam khi gia nhập ASEAN cần phải làm gì để giữ gìn bản sắc vân hóa dân tộc và phát triển kinh

Question

Việc ASEAN mở rộng thêm thành viên cí ý nghĩa gì ? Việt Nam khi gia nhập ASEAN cần phải làm gì để giữ gìn bản sắc vân hóa dân tộc và phát triển kinh tế

Eulalia 2 years 2021-08-23T03:52:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:54:10+00:00

  Đáp án:

  Ý nghĩa: Việc làm trên đã chứng tỏ bản lĩnh tham gia ngoại giao giữa các nước , góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế và văn hóa xã hội giữa các nước trên toàn cầu.

  Việt Nam khi gia nhập cần phải làm  để giữ gìn bản sắc vân hóa dân tộc và phát triển kinh tế là:

            – Giữ gìn những phong tục truyền thống của ông cha ta để lại.

            – Xây dựng khu di tích lịch sử , viện bảo tàng để lưu giữ và sưu tầm các món đồ cổ và bảo vật của các Triều đại Việt Nam thời Phong kiến

              – Giữ lại và truyền bá rộng rãi những trò chơi dân gian cho trẻ em Việt Nam để nó được tồn tại và không bao giờ phai nhạt , mất đi theo thời gian ….

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )