Vị trí địa lý và hình dạng lãnh thỗ VN có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Question

Vị trí địa lý và hình dạng lãnh thỗ VN có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Azura 1 year 2021-08-30T20:48:05+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T20:49:16+00:00

  Thuận lợi :

  – Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện.

  – Hội nhập vào giao lưu với các nước Đông Nam Á và thế giới trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.

  Khó khắn :

  – Phải luôn chú ý bảo vệ đất nước, chông thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, sóng biển,…) và chống giặc ngoại xâm (xâm chiếm đất đai, hải đảo, xâm phạm vùng biển vùng trời Tổ Quốc,..).

  0
  2021-08-30T20:49:51+00:00

  Về thuận lợi: 

  _Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ cho phép nước ta phát triển nhều ngành kinh tế khác nhau ( công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch…)

  _Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước Đông Nam Á và thế giới trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.

  Về khó khăn: 

  _Nước ta luôn phải phòng chống thiên tai, bão, sóng biển, cháy rừng…

  _Bảo lệ lãnh thổ cả vùng biển, vùng trời và đảo xa…trước nguy cơ bị kẻ thù lăm le xâm chiếm.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )