Vị trí địa lý có ý nghĩa gì về tự nhiên kinh tế xã hội???

Question

Vị trí địa lý có ý nghĩa gì về tự nhiên kinh tế xã hội???

Eulalia 1 year 2021-08-30T02:12:00+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:13:03+00:00

  ĐÁP ÁN:

  Về kinh tế:

  + Vị trí tạo điều kiện cho nước ta giao lưu thuận lợi với các nước trong khu vực và trên thế giới; đồng thời là cửa ngõ ra biển của Lào, các khu vực Đông Bắc Thái Lan và Campuchia, Tây Nam Trung Quốc.

  + Vị trí có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ, tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )