Vì sao xuất hiện thành thị trung đại . Nền kinh tế của thành thị trung đại có gì khác với nền kinh tế Châu Âu ? Vai trò của thành thị trung đại đối vớ

Question

Vì sao xuất hiện thành thị trung đại . Nền kinh tế của thành thị trung đại có gì khác với nền kinh tế Châu Âu ? Vai trò của thành thị trung đại đối với xã hội phong kiến Châu Âu

Bridget 2 years 2021-08-27T12:58:33+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T12:59:55+00:00

  Sự suất hiện thành thị trung đại : 

  + Đặc điểm kinh tế trpng lãnh địa : Tự cung tự cấp 

  + Đầu thế kỉ XI sản xuất ngày cnafg phát triển nên học có nhu cầu buôn bán 

  => hình thành thành thị trung đại 

  – Kinh tế: phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện kinh tế hàng hóa giản đơn 

  .- Văn hóa: các trung tâm văn hóa mở mang tri thức cho mọi người, tạo tiền đè chi việc hình thành các trường đại học lớn ở châu Âu

  – Xã hội:  dẫn đến sự giải thể chế độ nông nô

  – Chính trị: góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia

  Nền kinh tế của thành thị trung đại phát triển hơn nền kinh tế Châu Âu

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )