vì sao tỉ lệ người lớn biết chữ ở đồng bằng thấp

Question

vì sao tỉ lệ người lớn biết chữ ở đồng bằng thấp

Almira 2 years 2021-08-30T09:21:16+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T09:22:49+00:00

    Lý do là vì họ nghèo, không có tiền cho con cháu đi học, chủ yếu kiếm sống bằng nông nghiệp.

    Dốt về chữ nhưng với tư cách nhà nông thì giàu về lương thực.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )