Vì sao phật giáo lại phát triển ở thời đường

Question

Vì sao phật giáo lại phát triển ở thời đường

Thekla 1 year 2021-08-19T18:29:41+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:31:06+00:00

  Vì sao phật giáo lại phát triển ở thời đường ?

  – Phật giáo từ trc đã được du nhập vào nước ta từ lâu

  – Nhà Đường tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển

  – Vua, quan thời Đường nhiều người theo đạo Phật, góp tiền xây dựng chùa nhà Phật

  – Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi, các nhà sư được triều đình tôn trọng, được tham gia vào bàn bạc các công việc của đất nước

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

  0
  2021-08-19T18:31:19+00:00

  Phật giáo nhà Đường mang một màu sắc đặc thù riêng biệt khác hẳn 

  Nhà Đường tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển

  Vua, quan thời Đường nhiều người theo đạo Phật

  Chùa  được xây dựng khắp, các nhà sư được nhà vua tôn trọng

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )