vì sao phải sử dụng tiết kiệm khoáng sản ?

Question

vì sao phải sử dụng tiết kiệm khoáng sản ?

Dilys 2 years 2021-08-18T13:12:37+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:13:47+00:00

   vì

  tài nguyên thiên nhiên ko phải là vô tận,để hinh thanh phải mất hàng triệu năm,nếu bị cạn kiệt khả năng phục hồi là rất khó. 

  0
  2021-08-18T13:14:02+00:00

  Tiết kiệm khoáng sản để bảo vệ những yêu cầu của về chuẩn mực của xã hội không để không khí bị ô nhiễm.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )