Vì sao nước giàu lại phải học hỏi nước nghèo?và ngược lại.

Question

Vì sao nước giàu lại phải học hỏi nước nghèo?và ngược lại.

Miranda 2 years 2021-08-23T04:00:05+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:01:25+00:00

  Thứ 1:Cách nói và sự hiểu biết

  Thứ 2:Trình độ phát kinh tế

  Thứ 3:Cách giao tiếp và ứng xử

  0
  2021-08-23T04:01:46+00:00

  vì mỗi ng dềud có chí hướng riêmg

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )