Vì sao nói Biển Đông là 1 biển lớn ,tương đối kín ,thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á?

Question

Vì sao nói Biển Đông là 1 biển lớn ,tương đối kín ,thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á?

Olwen 2 years 2021-08-30T10:49:17+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:50:24+00:00

  Biển Đông là biển rộng và tương đối kín vì:

  – Diện tích Biển Đông là 3,447 triện km2, đứng thứ 2 về diện tích trong các biển Thái Bình Dương.

  – Có toạ độ từ 24 độ Bắc tới 4 độ Nam và từ 99 độ Đông tới 122 độ Đông.

  – Tiếp giáp với hai đại dương là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

  – Tiếp giáp với 8 quốc gia.

  – Biển Đông là biển tương đối kín và nằm trong vùng nhiệt đới ẩm nên có các đặc điểm :

   + Nhiệt độ trung bình lớn hơn 23 độ C.

   + Độ muối từ 30- 33 phần nghìn.

   + Sinh vật biển phong phú đa dạng, năng suất sinh học cao, tiêu biểu cho sinh vật biển nhiệt đới.

   + Hải lưu: dòng chảy theo mùa, theo vòng khép kín.

  – Phía bắc và phía tây được bao bọc bởi lục địa, phía đông và đông nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo.

  phía đông và phía đông nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo

  0
  2021-08-30T10:51:03+00:00

  Biển Đông là biển rộng và tương đối kín vì:

  – Diện tích Biển Đông là 3,447 triện km2, đứng thứ 2 về diện tích trong các biển Thái Bình Dương.

  – Có toạ độ từ 24 độ Bắc tới 4 độ Nam và từ 99 độ Đông tới 122 độ Đông.

  – Tiếp giáp với hai đại dương là Thái Bình DươngẤn độ dương

  – Biển Đông là biển tương đối kín và nằm trong vùng nhiệt đới ẩm nên có các đặc điểm :

   + Nhiệt độ trung bình lớn hơn 23 độ C.

   + Độ muối từ 30- 33 phần nghìn.

   + Sinh vật biển phong phú đa dạng, năng suất sinh học cao, tiêu biểu cho sinh vật biển nhiệt đới.

   + Hải lưu: dòng chảy theo mùa, theo vòng khép kín.

  – Phía bắc và phía tây được bao bọc bởi lục địa, phía đông và đông nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo.

   

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )