Vì sao người ta lại lập đền thờ của vua của vua Đinh ở Ninh Bình

Question

Vì sao người ta lại lập đền thờ của vua của vua Đinh ở Ninh Bình

Thekla 1 year 2021-08-19T18:52:27+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:53:50+00:00

  – vì Ninh bình chính quê hương và còn là kinh đô mà vua đinh đã chọn .

  @xin hay nhất

  0
  2021-08-19T18:54:02+00:00

  – Người ta lại lập đền thờ của vua Đinh ở Ninh Bình vì họ biết ơn công lao của ông, hơn nữa đây là quê hương của ông

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )