Vì sao khu vực Đông Nam Á lại trở thành đối tượng xâm lược của các nước phương Tây? Anh chị và các bạn giúp mình với ạ, mai thi rồi

Question

Vì sao khu vực Đông Nam Á lại trở thành đối tượng xâm lược của các nước phương Tây?
Anh chị và các bạn giúp mình với ạ, mai thi rồi

Cosima 2 years 2021-08-23T04:11:09+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:12:27+00:00

  Vì +khu vực Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng

  +giàu tài nguyên thiên nhiên

  + Chế độ phong kiến lạc hậu, suy yếu

  => Bị các nước phương Tây nhòm ngó, xâm lược 

  0
  2021-08-23T04:12:43+00:00

  Khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây, vì:

  * Nguyên nhân khách quan:

  – Các nước tư bản thực dân (cụ thể là Pháp) đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, cần nguyên liệu, thị trường, thuộc địa,… nên đang tích cực đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

  * Nguyên nhân chủ quan:

  – Vị trí địa lí: Các nước Đông Nam Á có vị trí địa lí vô cùng quan trọng.

  + Là một khu vực khá rộng, bao gồm nhiều nước trên lục địa và hải đảo.

  + Nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.

  + Là cửa ngõ để đi vào lục địa châu Á rộng lớn.

  – Tài nguyên, thiên nhiên: là khu vực giàu tài nguyên như: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoáng sản,…

  – Dân cư: có nguồn nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

  – Chính trị – xã hội: Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, xã hội khủng hoảng.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )