vì sao công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm lại phân bố nhiều nơi

Question

vì sao công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm lại phân bố nhiều nơi

Gwyneth 1 year 2021-08-19T18:39:47+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T18:41:21+00:00

    Ngành có thế mạnh lâu dài

    -Thị trường tiêu thụ rộng lớn

    –  Cơ sở vật chất – kĩ thuật phát triển khá mạnh

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )