vì sao công xã pải tan ra. và bài học lịch sử của công xã là j

Question

vì sao công xã pải tan ra. và bài học lịch sử của công xã là j
vi-sao-cong-a-pai-tan-ra-va-bai-hoc-lich-su-cua-cong-a-la-j

Alida 1 year 2021-08-18T19:06:43+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:07:45+00:00

  Đây là ý kiến của mik

  Nguyên nhân là

  + Do không co chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.

  + Vô sản Pari còn yếu.

  + Chủ nghĩa tư bản Pháp còn mạnh

  + Thiếu một chính đảng Mác- xít lãnh đạo.

  + Chưa liên minh với nông dân.

  hay nhất và học tốt nhé

  0
  2021-08-18T19:08:23+00:00

  Bài học lịch sử của công xã:

  – Cách mạng vô sản muốn thắng lợi thì cần phải có một đảng cách mạng chân chính.

  – Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù.

  – Phải xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  vì sao công xã phải tan rã:

  – Do thiếu nhất trí về đường lối, chia rẽ về tổ chức.

  – Diễn ra tình trạng mâu thuẫn và đấu tranh giữa các khuynh hướng cách mạng.

  #ctlhn

  #ara bos ris

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )