vì sao chủ Nghĩa Thực Dân tiến hành xâm lược châu phi muộn

Question

vì sao chủ Nghĩa Thực Dân tiến hành xâm lược châu phi muộn

Felicity 2 years 2021-08-30T09:05:13+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T09:06:28+00:00

    Vì Châu Phi có vị trí chiến lược quan trọng, thị trường rộng lớn, nhân công rẻ mạt và tài nguyên phong phú.

    cho mik ctlhn nha

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )