Vì sao cách mạng Nga(1905-1907) là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới ? Giúp tớ với ạ …mai tớ thi rồi :<<

Question

Vì sao cách mạng Nga(1905-1907) là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới ?
Giúp tớ với ạ …mai tớ thi rồi :<<

Ula 2 years 2021-08-18T13:47:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:48:46+00:00

  Cách mạng Nga(1905-1907) là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới vì

  phong trào này do giai cấp vô sản lãnh đạo và Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga lãnh đạo, …

  – Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để

  0
  2021-08-18T13:49:11+00:00

  -cách mạng Nga(1905-1907) là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới vì:

  +thực hiện nhiệm vụ của của cuộc cách mạng tư sản đánh đổ Nga Hoàng (đánh đổ phong kiến), nhưng ko phải do tư sản lãnh đạo mà vô sản 

  +Chưa có tổ chức lãnh đạo

  +Lực lượng còn chênh lệch

  +Chưa tập trung lực lượng, chưa đoàn kết

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )