vẽ sơ đồ cơ cấu xã hội thời tiền lê và thời đinh

Question

vẽ sơ đồ cơ cấu xã hội thời tiền lê và thời đinh

Imelda 1 year 2021-08-30T03:25:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:27:02+00:00

  + Tổ chức chính quyền ở Triều đình:

  •         Vua 
  • Thái sư / Đại sư
  • Quan văn, quan võ

  ( Sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp nha bạn )

  + Tổ chức chính quyền ở địa phương:

  •  10 lộ
  • Phủ
  • Châu

  Tổ chức chính quyền trong quân đội:

  • Cấm quân: Bảo vệ vua và kinh thành.
  • Quân địa phương: Tập luyện và sản xuất.

  Nhận xét: Sự phân biệt chưa sâu sắc mặc dù đã chia thành tầng lớp thóng trị và bị trị.

  0
  2021-08-30T03:27:14+00:00

  Trong hình nhé!

  ve-so-do-co-cau-a-hoi-thoi-tien-le-va-thoi-dinh

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )