Vào cuối thế kỉ 19 hầu hết các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của?

Question

Vào cuối thế kỉ 19 hầu hết các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của?

Dilys 2 years 2021-08-30T08:26:36+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T08:27:36+00:00

  Đáp án

  Vào cuối thế kỉ 19,hầu hết các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây trừ In-đô-nê-xia

  0
  2021-08-30T08:28:22+00:00

  Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây trừ A

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )