Vận dụng lượng đổi chất đổi giải thích vì sao trong học tập và rèn luyện chúng ta phải kiên trì nhẫn nại không coi thường việc nhỏ mọi hành động nôn n

Question

Vận dụng lượng đổi chất đổi giải thích vì sao trong học tập và rèn luyện chúng ta phải kiên trì nhẫn nại không coi thường việc nhỏ mọi hành động nôn nóng không đem lại kết quả như mong muốn

Doris 2 years 2021-08-23T08:25:38+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T08:27:01+00:00

    Khi càng lớn, càng trưởng thành, ta càng yêu quý cái định đề triết học của Osmans là: Nhẫn nhịn không phải là bạc nhược, càng không phải là hèn kém, mà trên thực tế nhẫn nhịn chính là sự khôn ngoan tuyệt đỉnh.

    Cũng theo Từ điển này, thì ngược lại với Nhẫn nại là nôn nóng, là nóng vội, là sốt ruột. Ngược lại với Nhẫn nhịn là hung hăng, là vội vàng, là phải làm bằng được với mọi giá, bất chấp hậu quả.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )