Ủy ban nhân dân xã X cấp giấy đăng kí kết hôn cho anh K và chị P là hình thức thực hiện pháp luật nào?

Question

Ủy ban nhân dân xã X cấp giấy đăng kí kết hôn cho anh K và chị P là hình thức thực hiện pháp luật nào?

Verity 2 years 2021-08-23T07:44:27+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T07:45:31+00:00

    Giống pháp luật nên hỏi bộ công an biết liền

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )