Tuấn là học sinh giỏi lớp 7/a, sinh ra trong gia đình bố mẹ kinh doanh giàu có. Tuy nhiên bố mẹ thường xuyên bất hòa hay cãi nhau sống khép kín và ít

Question

Tuấn là học sinh giỏi lớp 7/a, sinh ra trong gia đình bố mẹ kinh doanh giàu có. Tuy nhiên bố mẹ thường xuyên bất hòa hay cãi nhau sống khép kín và ít giao lưu với hàng xóm láng giềng nên tuấn cx ít khi vui chơi với các bạn trong lớp
a) E có nhận xét j về gia đình bạn tuấn?
b)Theo e, gia đình bạn tuấn có đáp ứng tiêu chuẩn của gia đình văn hóa ko? Tại sao?

Florence 1 year 2021-08-19T18:28:44+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:29:46+00:00

  a, Gia đình bạn Tuấn không phải là một gia đình có văn hóa. Bố mẹ kinh doanh giàu có nhưng mâu thuẩn, sống kép kín, không nói chuyện với hàng xóm vì thế mà tuấn ms ko đc vui chơi thoải mái cùng vs các bạn trong lớp. Bố mẹ bạn tuấn không có quan tâm..

  b.  Bởi vì gia đình văn hóa là gia đình luôn quan tâm, giúp dỡ hàng xóm. tham gia các hoạt dộng trong lag xóm, gia điình hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau mà nhà bạn tuấn lại không đáp ứng đc tiêu chuẩn đó nên gia đình bạn tuấn không phải gia điình có văn hóa

  0
  2021-08-19T18:30:07+00:00

  Gia đình bạn Tuấn là gia đình ít giao lưu với những người xung quanh. Gia đình Tuấn sống khép kín và không quan tâm tới mọi người xung quanh mình và sống ích kỉ.

  Theo em, gia đình bạn Tuấn không đủ tiêu chuẩn để trởi thành gia đình văn hóa vì gia đình Tuấn chưa hòa thuận, chưa thực sự hạnh phúc và chưa đoàn kết với hàng xóm láng giềng

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )