từ cuối những năm 70 đến giữa những năm 80 của thế kỷ 20 trung quốc và liên xô có sự thay đổi trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội a, vì sao liê

Question

từ cuối những năm 70 đến giữa những năm 80 của thế kỷ 20 trung quốc và liên xô có sự thay đổi trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội
a, vì sao liên xô và trung quốc lại có sự thay đổi đó
b,nêu nhận xét về đường lối của 2 nước

Ciara 2 years 2021-08-30T10:28:48+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:30:28+00:00

  a ) vì:

  – Liên Xô  lâm vào khủng hoảng  : kinh tế  , xã hội 

  -Trung quốc:  lâm vào thời kỳ biến động và kéo dài 20 năm

  b)  giống nhau đều đi theo đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )