Trung quốc thời cổ đại đã trải qua các thời đại nào ?

Question

Trung quốc thời cổ đại đã trải qua các thời đại nào ?
trung-quoc-thoi-co-dai-da-trai-qua-cac-thoi-dai-nao

Veronica 2 years 2021-08-30T11:03:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T11:05:21+00:00

  Nhà Hạ

  Nhà Thương

  Nhà Chu

  Xuân Thu và Chiến Quốc

  Nhà Tần

  Nhà Hán

  Tam Quốc

  Nhà Tấn

  Tây Tấn

  Nước Hán

  Đông Tấn

  Nam- Bắc triều

  Nhà Đường

  Nhà Lương

  Nhà Tống

  Nhà Nguyên

  Nhà Minh

  Nhà Thanh

  0
  2021-08-30T11:05:30+00:00

  Trước Tây lịch

  2852-2205…… Các triều đại hoang đường

  2852-2737…… Phục Hi

  2737-2697…… Thần Nông

  2697-2597….. Hoàng Đế

  2356-2255…… Nghiêu

  2255-2205…… Thuấn

  2205-1766…… Đời Hạ

  2205-2197…… Vũ

  1818-1766…… Kiệt

  1766-1123…… Đời Thương (và Ân)

  1766-1753…… Thành Thang

  1198-1194…… Vũ Ất, vô đạo không tin trời [giương cung bắn trời] [1]

  1154-1123…… Trụ, tàn bạo bậc nhất

  1122-225……. Đời Chu

  1122-1115…… Vũ Vương

  1223…………… Văn Vương, tác giả (?) Kinh Dịch

  1115-1078…… Thành Vương

  770-225………. Thời Xuân Thu

  683-640………. Quản Trọng, tướng quốc nước Tề

  604-517………. Lão tử (?) [2]

  551-478………. Khổng tử

  501…………….. Khổng tử làm Trung Đô Tể

  498…………….. Khổng tử làm Tư Không [như Công bộ Thượng thư] ở Lỗ

  497…………….. Khổng tử làm Đại Tư Khấu [như Thượng thư bộ Hình]

  496…………….. Khổng tử từ chức

  496-483……… Khổng tử bôn ba các nước

  Khoảng 450… Mặc tử sanh (?)

  403-221……… Thời Chiến quốc [3]

  Khoảng 390… Dương Chu

  372-289………. Mạnh tử

  370…………….. Trang tử sanh

  350…………….. Khuất Nguyên chết

  305…………….. Tuân tử sanh

  233…………….. Hàn Phi chết

  230-222………. Tần Thuỷ Hoàng dẹp lục quốc và thống nhất Trung Quốc.

  255-206………. Đời Tần

  221-211………. Tần Thuỷ Hoàng đế

  206 tr.T.L-221 sau T.L Đời Hán

  179-157………. Văn Đế

  145…………….. Tư Mã Thiên (sử gia) sanh

  140-87………… Vũ Đế, nhà vua có tinh thần cải cách

  Sau Tây lịch

  5-25……………. Vương Mãng, nhà vua có tinh thần xã hội

  67………………. Đạo Phật vô Trung Quốc

  Khoảng 100… Lần đầu tiên chế tạo ra được giấy

  200-400………. Hung Nô xâm lăng

  211-264………. Thời Tam Quốc

  365-427………. Đào Tiềm, thi sĩ

  Khoảng 364…. Cố Khải Chi, hoạ sĩ

  490-640………. Tạc tượng Phật

  618-905………. Đời Đường

  618-627………. Cao Tổ

  627-650………. Thái Tôn

  615-716…../…. Lý Tư Huấn, hoạ sĩ

  699-759………. Vương Duy, hoạ sĩ

  Khoảng 700…. Ngô Đạo tủ, hoạ sĩ, sanh

  705-762………. Lý Bạch

  712-770………. Đỗ Phủ

  713-736………. Huyền Tôn (Đường Minh Hoàng)

  755…………….. An Lộc Sơn nổi loạn

  768-824………. Hàn Dũ

  770…………….. Dụng cụ in đầu tiên được biết

  722-846………. Bạch Cư Dị

  868…………….. Cuốn sách in đầu tiên được biết

  907-960………. Thời Ngũ Đại

  932-953………. In các kinh, thư Trung Hoa

  950………….. Giấy bạc xuất hiện lần đầu tiên

  960-1127…… Đời Bắc Tống

  960-976…….. Thái Tổ

  970………….. Có bộ Bách khoa toàn thư đầu tiên

  1069-1076…… Vương An Thạch, tể tướng đầu tiên áp dụng chính sách xã hội

  1040-1106…… Lý Long Miên, hoạ sĩ

  1041………… Pi Sheng [?] [4] chế tạo hoạt tự

  1100………… Quách Hi, hoạ sĩ, sanh

  1101-1126…… Huy Tôn, ông vua nghệ sĩ

  1126………… Rợ Kim tàn phá kinh đô Biện Kinh của Huy Tôn,

  ……………… dời đô xuống Lâm An (Hàng Châu)

  1127-1279…… Đời Nam Tống

  1130-1200…… Chu Hi, triết gia

  1161………… Dùng thuốc súng lần đầu tiên trong một chiết tranh

  1162-1227…… Thành Cát Tư Hãn [5]

  1212………… Thành Cát Tư Hãn chiếm Trung Quốc

  1260-1368…… Đời Nguyên (Mông Cổ)

  1269-1295…… Nguyên Thế Tổ (Hốt Tất Liệt)

  1269…………. Marco Polo rời Venise để qua Trung Quốc

  1295…………. Marco Polo trở về Venise

  1368-1644…… Đời Minh

  1368-1399…… Thái Tổ

  1403-1425…… Thành Tổ (niên hiệu Vĩnh Lạc)

  1517…………. Người Bồ Đào Nha tới Quảng Châu

  1571…………. Bồ Đào Nha chiếm Phi Luật Tân

  1573-1620…… Thần Tôn (niên hiệu Vạn Lịch)

  1637…………. Thương nhân Anh Quốc tới Quảng Châu

  1644-1912…… Đời Thanh (Mãn Châu)

  1622-1722…… Khang Hi

  1736-1796…… Càn Long

  1795…….…… Lần đầu cấm bán thuốc phiện

  1800…….…… Lần thứ nhì cấm bán thuốc phiện

  1823-1901…… Chính trị gia Lý Hồng Chương

  1834-1908…… Từ Hi Thái Hậu

  1839-1842…… Chiến tranh nha phiến thứ nhất

  1850-1864…… Loạn Thái Bình Thiên Quốc

  1856-1860…… Chiến tranh nha phiến thứ nhì

  1858-1860…… Nga chiếm đất Trung Hoa ở phía Bắc Hắc Long Giang

  1860…………. Pháp chiếm Nam Kỳ (Việt Nam ) [6]

  1866-1925…… Tôn Dật Tiên

  1875-1908…… Vua Quang Tự

  1894…………. Chiến tranh Trung Nhật

  1898………….. Đức chiếm Giao Châu (ở Sơn Đông);

  …………….… Hoa Kì chiếm Phi Luật Tân

  1898……….… Quang Tự biến pháp [Năm này là năm Mậu Tuất]

  1900……….… Nghĩa Hoà Đoàn nổi loạn

  1905……….… Bỏ chế độ thi cử cũ

  1911……….… Cách mạng Tân Hợi

  1912……….… (tháng giêng – tháng ba) Tôn Đật Tiên làm Lâm thời

  …………….… Thổng thống của nước Trung Hoa Cộng hoà

  1912-1916…… Viên Thế Khải làm Tổng thống

  1914…………. Nhật Bản chiếm Giao Châu

  1915…………. Nhật đưa ra hai mươi mốt điều bắt Trung Quốc thừa nhận

  1920…………. Bộ Giáo dục ra thông cáo dùng Bạch thoại

  1926…………. Tưởng Giới Thạch và Borodine bắc phạt

  1927…………. Phản ứng chống Cộng

  1931…………. Nhật chiếm Mãn Châu

  1937…………. Trung Nhật chiến tranh [7]

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )