trong thời đại khoa học-công nghệ phát triển em cần làm gì ?

Question

trong thời đại khoa học-công nghệ phát triển em cần làm gì ?

Verity 2 years 2021-08-18T13:04:46+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:06:20+00:00

  em cần:

  -học tập chăm chỉ, để sau này góp 1 chút ít gì đó vào nền phát triển của công nghệ khoa học

  -phải làm sao để đóng góp của mình là đóng góp có ích

  -đóng góp của mình phải làm cho đất nước, thế giới phát triển theo chiều hướng tích cực hơn

  -sáng tạo, phát minh thêm nhiều sản phẩm phục vụ cho công nghệ khoa học, cho con người

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )