trong phần lịch sử thế giới cận đại, em thích sự kiện lịch sử nào nhất? Vì sao?

Question

trong phần lịch sử thế giới cận đại, em thích sự kiện lịch sử nào nhất? Vì sao?

Eulalia 1 year 2021-08-18T19:15:09+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:16:18+00:00

  Trong phần lịch sử thế giới cận đại, e thik nhất là sự kiện lịch sử :

  khởi nghĩa Xi -pay của nhân dân Ấn Độ 

  Vì đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc.

  Chúc bn học tốt !!!

  ♡♡♡

  0
  2021-08-18T19:16:37+00:00

  1. Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

  2. Cách mạng tư sản Pháp: đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

  3. Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

  4. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

  5. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới – thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

  chủ nghĩa mác leenin nha nhok

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )