Trong giờ GDCD, thầy cho các bạn thảo luận về truyền thống gia đình, dòng họ. Có bạn cho rằng ta cần giữ gìn và phất huy truyền thông đạo đức vì đó là

Question

Trong giờ GDCD, thầy cho các bạn thảo luận về truyền thống gia đình, dòng họ. Có bạn cho rằng ta cần giữ gìn và phất huy truyền thông đạo đức vì đó là quan trọng nhất, bạn khác lại co là hiếu học là quan trọng nhất.
Ý kiến của em thì thế nào? Vì sao?

Godiva 1 year 2021-08-19T18:56:24+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:57:50+00:00

  Theo em cả 2 việc ấy đều cần phải phát huy vì nếu như ko giữ lại những thứ của gia đình dòng họ thì những thứ ấy sẽ ngày càng mai một rồi chìm dần vào quên lãng 

                                                          Ko biết có đúng ko 

  0
  2021-08-19T18:58:10+00:00

  Theo em, bất kể truyền thống gì cũng đều quan trọng như nhau. Cả đạo đức hay hiếu học đều quan trọng. Không nên phân biệt, đối xử, mà nên cố gắng mỗi ngày để xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ mình.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )