TRong giờ GDCD, thầy cho các bạn thảo luận về truyền thống gia đình, dòng họ. Có bạn cho rằng ta cần giữ gìn và phất huy truyền thông đạo đức vì đó là

Question

TRong giờ GDCD, thầy cho các bạn thảo luận về truyền thống gia đình, dòng họ. Có bạn cho rằng ta cần giữ gìn và phất huy truyền thông đạo đức vì đó là quan trọng nhất, bạn khác lại co là hiếu học là quan trọng nhất.
Ý kiến của em thì thế nào? Vì sao?

Blanche Blanche 1 year 2021-08-19T18:59:18+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:00:38+00:00

                    Như chúng ta đã biết việc giữ gìn và phát huy truyền thống đạo đức rất quan trọng nhất trong mọi thời đại. Vì đạo đức là sợi dây nối kết tình cảm giữa con người với con người. Tạo thành một xã hội văn minh đầy ắp những tình người tốt đẹp. Đạo đức là một chuẩn mực đạo đức quan trong cuộc sống , là thước đo phẩm chất mỗi con người. Bên cạnh đó hiếu học cũng không kém phần quan trọng, vì có học mới có tri thức mới phát triển đất nước đi lên, mới sánh kịp với các cường quốc năm châu theo ước nguyện lúc sinh thời của Bác. Như vậy cả 2 lĩnh vực này đều rất quan trọng, các bạn hãy thực hiện tốt nhé.

  0
  2021-08-19T19:01:14+00:00

  Cả việc giữ gìn và phát huy truyền thống và hiếu học đều quan trọng ,không thể so sánh cái nào là qua trọng nhất vì con người đều cần phải có tinh thần ham học hỏi lẫn đạo đức.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )