Trồng cây lương thực là ngành chính trong nông nghiệp ở nhiều nước Đông Nam Á là do: A. quy mô dân số lớn. B. giá trị sản xuất cao. C. nhu cầu xuất kh

Question

Trồng cây lương thực là ngành chính trong nông nghiệp ở nhiều nước Đông Nam Á là do:
A. quy mô dân số lớn. B. giá trị sản xuất cao.
C. nhu cầu xuất khẩu. D. nhu cầu nguyên liệu.

Dilys 2 years 2021-08-30T17:45:51+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:47:30+00:00

  Trồng cây lương thực là ngành chính trong nông nghiệp ở nhiều nước Đông Nam Á là do: A. quy mô dân số lớn. B. giá trị sản xuất cao. C. nhu cầu xuất khẩu. D. nhu cầu nguyên liệu.

  0
  2021-08-30T17:47:44+00:00

  Trồng cây lương thực là ngành chính trong nông nghiệp ở nhiều nước Đông Nam Á là do:

  A. quy mô dân số lớn.

  B. giá trị sản xuất cao.

  C. nhu cầu xuất khẩu.

  D. nhu cầu nguyên liệu.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )