Trong các thành tựu văn hóa cổ đại em thích nhất là thành nào em có nhận xét gì về thành tựu đó giúp em với hôm nay là ngày thi

Question

Trong các thành tựu văn hóa cổ đại em thích nhất là thành nào em có nhận xét gì về thành tựu đó giúp em với hôm nay là ngày thi

Laelia 1 year 2021-08-19T18:41:04+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:42:50+00:00

  Các thành tựu văn hóa 

   Phươn tây

  +Thiên văn học sáng tạo ra lịch [ âm lịch ] . Đồng hồ đo thời gian 

  +Chữ viết  : chữ tượng hình

  + Đạt nhiều thành tựu trong toán học

  + Người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đén 10 , giỏi về hình học , số pi = 3,16

  + Người Lưỡng Hà giỏi về số học 

  + Người Ấn Độ sáng tạo ra chữ số , kể cả số 0

  – sáng tạo ra nhiều kiến trúc đồ sộ

  + Kim tử tháp ( Ai Cập )

  + Thành babilon (Lưỡng Hà)

  + Vạn lý trường thành ( Trung Quốc )

  NHẬN XÉT :các thành tựu trên thể hiện óc sáng tạo , trí thông minh và sự làm việc nghiêm túc của các quốc gia thời cổ đại

  0
  2021-08-19T18:42:53+00:00

  – Các thành tựu văn hóa thời cổ đại rất phong phú, đa dạng, sáng tạo và có giá trị thực tiễn đã nói lên được tài năng, sự lao động nghiêm túc với trình độ cao của con người hồi đó.

  – Thành tựu của nền văn hóa cổ đại còn đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học và sự phát triển của văn minh nhân loại sau này

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )