Trong các cách mạng tư sản ,em thích cuộc cách mạng tư sản nào nhất.Vì sao ?

Question

Trong các cách mạng tư sản ,em thích cuộc cách mạng tư sản nào nhất.Vì sao ?

Alma 1 year 2021-08-31T23:30:43+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:32:11+00:00

  Em thik nhất là cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII vì nhờ cuộc cách mạng mà giúp lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Trong từng mức nhất định có chia ruộng đất cho nông dân -> Là cuộc cách mạng triệt để nhất

  Mik đã cố gắng hết sức giúp bn. Bn cho mik câu trả lời hay nhất nhé

  Chúc bn hc tốt

  0
  2021-08-31T23:32:12+00:00

  Trong tất cả các cuộc cách mạng tư sản, em thích nhất là cuộc cách mạng Hà Lan bởi vì:

  – Nhờ có cuộc cách mạng mà giải phóng được Hà Lan khỏi sự thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.

  – Đồng thời cuộc cách mạng còn tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ở nước này phát triển.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )