Trình bày vấn đề khai thác rừng A-ma-zôn. “vấn đề khai thác rừng” mấy bạn nhé sai đề bài là vả vỡ mồm đấy

Question

Trình bày vấn đề khai thác rừng A-ma-zôn.
“vấn đề khai thác rừng” mấy bạn nhé
sai đề bài là vả vỡ mồm đấy

Edana 1 year 2021-08-30T02:30:36+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:31:36+00:00

  VỚI DIỆN TÍCH RỘNG LỚN, ĐẤT ĐAI MÀU MỠ ĐƯỢC BAO PHỦ BỞI RỪNG RẬM NHIỆT ĐỚI MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI RỘNG LỚN VÀ DÀY ĐẶC , NHIỀU KHOÁNG SẢN VỚI TRỮ LƯỢNG LỚN . AMAZON KO CHỈ LÀ LÁ PHỐI CỦA THẾ GIỚI, MỘT VÙNG DỰ TRỮ SINH HỌC QUÝ GIÁ MÀ CÒN LÀ VÙNG CÓ NHIỀU TIỀM NĂNG ĐỂ PHÁT TRIỂN NN, CN VÀ GTVT ĐƯỜNG SÔNG. VIỆC KHAI THÁC RỪNG ĐỂ LẤY GỔ VÀ LÂY ĐẤT CANH TÁC, CÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT XUYÊN AMAZON ĐẾN CÁC VÙNG MỎ VÀ CÁC ĐÔ THỊ MỚI ĐÃ GOPSA PHẦN. PHÁT

  TRIỂN KINH TẾ VÙNG MỚI VÀ ĐÔNG BẰNG NHƯNG CŨNG LÀM CHO MÔI TRƯỜNG BỊ HỦY HOẠI DÂN , ẢNH HƯỞNG TỚI KHÍ HẬu KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU 

  (Đừng quên vote và cảm ơn mk nha)

  trinh-bay-van-de-khai-thac-rung-a-ma-zon-van-de-khai-thac-rung-may-ban-nhe-sai-de-bai-la-va-vo-m

  0
  2021-08-30T02:32:02+00:00

  VỚI DIỆN TÍCH RỘNG LỚN , ĐẤT ĐAI MÀU MỠ ĐƯỢC BAO PHỦ BỞI RỪNG RẬM NHIỆT ĐỚI MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI RỘNG LỚN VÀ DÀY ĐẶC , NHIỀU KHOÁNG SẢN VỚI TRỮ LƯỢNG LỚN . AMAZON KO CHỈ LÀ LÁ PHỔI CỦA THẾ GIỚI, MỘT VÙNG DỰ TRỮ SINH HỌC QUÝ GIÁ MÀ CÒN LÀ VÙNG CÓ NHIỀU TIỀM NĂNG ĐỂ PHÁT TRIỂN NN, CN VÀ GTVT ĐƯỜNG SÔNG . VIỆC KHAI THÁC RỪNG ĐỂ LẤY GỖ VÀ LẤY ĐẤT CANH TÁC, CÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT XUYÊN AMAZON ĐẾN CÁC VÙNG MỎ VÀ CÁC ĐÔ THỊ MỚI ĐÃ GOPSA PHẦN. PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG MỚI VÀ ĐỒNG BẰNG NHƯNG CŨNG LÀM CHO MÔI TRƯỜNG BỊ HỦY HOẠI DẦN , ẢNH HƯỞNG TỚI KHÍ HẬU KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )