Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc chiến chống Tống trên sông Như Nguyệt . Nhận xét cách đánh của Lý Thường Kiệt

Question

Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc chiến chống Tống trên sông Như Nguyệt . Nhận xét cách đánh của Lý Thường Kiệt

Ula 2 years 2021-08-24T20:09:15+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:10:18+00:00

  * Diễn biến:

  – Tháng 10/1075 : Lý Thường Kiệt cùng với Tông Đản và Thân Cảnh Phúc chỉ huy 10 vạn quân đánh vào đất Tống

  – Quân bộ đánh vào Châu Ung

  – Quân thúy đánh vào Châu Khâm và Châu Liêm

  – Tiến đánh thành Ung Châu

  * Cách đánh của Lý Thường Kiệt:

  tiến công thành Ung Châu để tự vệ

  – chủ động xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt để chặn địch tiến vào Thăng Long

  – phòng thủ để địch chán nản và mệt mỏi

  – lựa chọn địa điểm phù hợp

  – chiến lược phù hợp đúng đắn

  – chủ động hòa giải giữ danh dự cho nhà Tống, thể hiện tinh thần giao bang 2 nươcs

  => nhận xét: cách đánh của Lý Thường Kiệt là 1 cách đánh độc đáo, mưu trí, sáng tạo

  0
  2021-08-24T20:10:39+00:00

  Diễn biến :

  – tháng 10 năm 1075,Lý Thường Kiệt đem 10 vạn quân tấn công vào đất Tống

  -Đường thủy, Lý Thường Kiệt theo ven biển tấn công vào Châu Khâm, Châu Liêm

  -Đường bộ gồm có Tông Đản và Tân Cảnh Phúc tấn công vào Châu Ung

  Cách đánh của Lý Thường Kiệt là làm chậm quân Tống, đẩy chúng vào tình thế bị động, lúng túng khó khăn và ta có thêm tg để chuẩn bị

  Bn tham khảo thử nha

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )