Trình bày tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác lê nin

Question

Trình bày tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác lê nin

Jocasta 2 years 2021-08-24T20:37:52+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:39:15+00:00

  Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở ba điều kiện, tiền đề cơ bản sau đây:

  – Điều kiện kinh tế – xã hội

  – Tiền đề lý luận

  – Tiền đề khoa học tự nhiên

  0
  2021-08-24T20:39:30+00:00

  Đọc xong cuốn cuộc đời của LêNin mà không biết trả lời sao cả @,@

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )