trình bày thành phần ko khí và các khối khí? Khi khối khí bị biến tính

Question

trình bày thành phần ko khí và các khối khí? Khi khối khí bị biến tính

Sophronia 2 years 2021-08-18T13:19:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:20:34+00:00

  Ý 1

  thành phần ko khí

  Khí Nitơ 
   Khí Ox

  Các khối khí luôn luôn di chuyển làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua. Di chuyển đến đâu lại chịu ảnh hưởng của bề mặt nơi đó làm tính chất ban đầu bị thay đổi (biến tính)

              – Khối khí nóng : Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

              – Khối khí lạnh : Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

              – Khối khí đại dương: Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

              – Khối khí lục địa: Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối KHÔ

  Ý 2

  Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua.

  Đồng thời, chúng cũng chiu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.

  BẠN THI TỐT Ạ

  0
  2021-08-18T13:21:21+00:00

  +thành phần ko khí

  Khí Nitơ 
   Khí Oxi 
  Hơi nước và các khí khác 

  +các khối khí

  – Khối khí nóng hình thành ở các vùng vĩ độ thấp, là nơi có nhiệt độ tương đối cao.
  – Khối khí lạnh hình thành ở các vùng vĩ độ cao, là nơi có nhiệt độ tương đối thấp.
  – Khối khí lục địa hình thành ở các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.
  – Khối khí đại dương hình thành ở trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

  +khối khí bị biến tính

  Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua..Chúng cũng chiu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.

  bạn thi tốt nhé

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )