Trình bày sự thịnh vượng xã hội phong kiến của Trung Quốc thời tần – Hán

Question

Trình bày sự thịnh vượng xã hội phong kiến của Trung Quốc thời tần – Hán

Viva 2 years 2021-08-30T15:19:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:20:53+00:00

  Tần:

  – Có chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước

  – Mở rộng được lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam

  – Các công trình lớn: Vạn Lý Trường Thành, cung A Phòng,..

  Hán:

  – Xóa bỏ sự hà khắc của chế độ nhà Tần, tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế 

  -> Kinh tế phát triển, xã hội ổn định

  – Nhiều cuộc chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên, thôn tính ở các nước phương Nam

  0
  2021-08-30T15:21:17+00:00

  Thời Tần : chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị; thi hành chế độ cai trị rất hà khắc.
  – Nhà Hán lên thay thì chế độ pháp luật hà khắc được bãi bỏ.
  – Kinh tế thời Tần – Hán : ban hành chế độ đo lường thống nhất, giảm tô thuế, khuyến khích nông dân nhận ruộng cày và khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

  Chưa chắc đúng ạ

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )