Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở Châu Âu

Question

Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở Châu Âu

Elain 2 years 2021-08-18T13:35:53+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:37:46+00:00

  Châu Âu đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo :

  – Có các tôn giáo chính: Thiên Chúa, Tin Lành và Chính Thống, đạo Hồi (một bộ phận nhỏ).

  – Nhiều dân tộc sống đan xen vào nhau, có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa riêng

  – Có 3 nhóm ngôn ngữ chính: La-tinh, Giéc-man và Xla-vơ

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )