Trính bày mối quan hệ giữa hơi nước và độ ẩm không khí

Question

Trính bày mối quan hệ giữa hơi nước và độ ẩm không khí

Agatha 2 years 2021-08-23T07:08:58+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:10:17+00:00

  Bài làm

  – Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định tạo nên độ ẩm không khí.

  – Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chưa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước trong không khí càng nhiều, độ ẩm không khí càng cao.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT^^

  0
  2021-08-23T07:10:55+00:00

  + Độ ẩm không khí được tạo ra nhờ hơi nước nhất định

  + Nhiệt độ cao->lượng hơi nước thoát ra càng nhiều->độ ẩm càng cao.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )