trình bày ko khí và các khối khí? Khi khối khí bị biến tính

Question

trình bày ko khí và các khối khí? Khi khối khí bị biến tính

Elfreda 2 years 2021-08-18T13:24:11+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:25:21+00:00

  Ý  1

  Các khối khí luôn luôn di chuyển làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua. Di chuyển đến đâu lại chịu ảnh hưởng của bề mặt nơi đó làm tính chất ban đầu bị thay đổi (biến tính)

              – Khối khí nóng : Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

              – Khối khí lạnh : Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

              – Khối khí đại dương: Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

              – Khối khí lục địa: Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối KHÔ

  Ý 2

  Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua.

  Đồng thời, chúng cũng chiu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.

  BẠN THI TỐT Ạ

  0
  2021-08-18T13:25:58+00:00

  cau1

  Các khối khí luôn luôn di chuyển làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua. Di chuyển đến đâu lại chịu ảnh hưởng của bề mặt nơi đó làm tính chất ban đầu bị thay đổi (biến tính)

              – Khối khí nóng : Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

              – Khối khí lạnh : Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

              – Khối khí đại dương: Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

              – Khối khí lục địa: Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối KHÔ

  cau2

  Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua.

  Đồng thời, chúng cũng chiu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )