Trình bày hoàn cảnh , nội dung,kết quả của cuộc duy tân minh trị

Question

Trình bày hoàn cảnh , nội dung,kết quả của cuộc duy tân minh trị

Agnes 2 years 2021-08-23T07:27:26+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:28:27+00:00

  – Cuối năm 1867, đầu năm 1868 chế độ Mạc Phủ bị sụp đổ. 01/1868 Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) trở lại nắm quyền và thực hiện cải cách;
  + Về chính trị: Xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản, ban hành hiến pháp 1889 thiết lập chế độ QCLH 
  + Về kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn , xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu cống…
  + Về quân sự: quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng
  + Giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kỹ thuật. Cử HS giỏi đi du học phương Tây.
  * Tính chất 
  Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật.
  * Ý nghĩa:
  + Tạo nên những chuyển biến XH sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
  + Tạo điều kiện cho Nhật Bản phát triển chủ nghĩa tư bản, đưa nước Nhật trở thành nước TB hùng mạnh ở Châu Á

  0
  2021-08-23T07:28:33+00:00

  Hoàn cảnh cuộc Duy tân Minh Trị

  Vào thời kỳ vào giữa thế kỷ XIX, tình trạng rủi ro không may diễn ra nghiêm trọng về mọi mặt từ tài chính, xã hội đến chính trị. Quyết sách phong kiến của Nhật Bản đã chính thức bế tắc và lạc hậu trước quá trình xâm nhập mạnh mẽ của thực dân châu Âu. Do đó, trước sự xâm nhập mạnh mẽ của thực dân châu Âu thì Nhật không còn chống lại được sự đàn áp đó.

  Từ thời điểm năm 1790 đến năm 1840 thì theo số liệu thống kế, Nhật đã có 22 lần mất mùa – Đó là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Phong kiến Nhật rơi vào sự rủi ro không may trầm trọng.

  Nội dung cuộc Duy tân Minh Trị

  Đứng trước nguy cơ đó nhân dân Nhật Bản đã quyết định mở cuộc Duy tân Minh Trị. Cuộc cách mệnh này diễn ra với nội dung sau:

  • Về tài chính: Ban bố quyền tự do Marketing Thương mại; Thống nhất tiền tệ; Xoá bỏ độc quyền ruộng đất; Tăng cường, phát triển tài chính TBCN ở nông thôn; Xây dựng hạ tầng. Chủ yếu giai đoạn này thì nền nông nghiệp của Nhật vẫn đang sản xuất theo như hình thức lạc hậu, những chứng minh cho thấy hơn 22 lần Nhật bị mất mùa và chúng minh cho việc rủi ro không may về tài chính nghiêm trọng, nghèo đói. Nền công nghiệp cũng đang trong tình trạng thương nghiệp ở Nhật bùng phát với lợi điểm hải cảng lớn.
  • Về xã hội: Nhật Bản vẫn duy trì chính sách đẳng cấp với quyền binh. Tuy nhiên nhiều tầng lớp cũng phải chuyển sang làm nông do quyền lực không còn như trước. Nông dân thì bị áp bức cả hai phía là giới quý tộc và thương nhân.
  • Về chính trị: Xóa sổ chính sách nông nô, xóa sổ đi các quyền lực của đại danh. Đưa quý tộc, giai cấp tư sản lên nắm chính quyền sở tại. Từ đó cho ra đời hiến pháp 1889 thiết lập chính sách QCLH Tuyên bố mọi nơi đều đồng đẳng. Đúng ra thì nền kinh tế thị trường phải do vua Nhật quyết định, nhưng thực tế lại do Mạc phủ Tokugawa thao túng. Do đó phe hoàng tôn bất bình và xẩy ra trào lưu lật đổ Mạc Phủ, trao lại quyền bính cho vua.
  • Về đối ngoại: Các nước phương Tây tận dụng Nhật Bản đang rủi ro không may về mọi mặt đã đàn áp, đòi Nhật Bản phải thông thương. Mạc phủ vạn bất đắc dĩ phải ký hiệp ước, chấp thuận đồng ý mở hai cửa biển Himoda và Hakodate cho tàu thuyền Hoa Kỳ vào Marketing Thương mại.
  • Về quân sự chiến lược: Quân đội Nhật Bản thời kỳ Duy tân Minh Trị được tổ chức huấn luyện theo phong cách phương Tây, thiết lập chính sách nghĩa vụ quân sự chiến lược thay cho chính sách trưng binh. Sát đó thì công nghiệp đóng tàu chiến cũng được chú trọng phát triển, đồng thời tiến hành sản xuất vũ khí, đạn dược và mời cả những Chuyên Viên quân sự chiến lược nước ngoài.
  • Về giáo dục: Cơ quan chính phủ Nhật Bản đã cho ra đời chính sách giáo dục bắt buộc, trong đó chú trọng nội dung vào khoa học – kỹ thuật với lớp học giảng dạy, đồng thời cũng cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây…

   Kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị:

   • Đưa nước Nhật trở thành nước tư bản chủ nghĩa.
   • Nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )