Trình bày hiểu biết của em về cộng hòa Nam Phi

Question

Trình bày hiểu biết của em về cộng hòa Nam Phi

Veronica 1 year 2021-08-27T10:53:54+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-27T10:55:34+00:00

    Cộng hòa Nam Phi là một quốc gia nằm ở phía nam của châu Phi là thành viên của khối thịnh vượng chung Anh .Là một đất nước theo thể chế lưỡng viện ( thượng viện ,hạ viện ).Đây cũng là nơi bắt đầu của chế độ phân biệt chủng tộc khắc nhiệt nhất thế giới (A-pác-thai)

    Xin hay nhất + 5 sao + cảm ơn

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )