Trình bày được những thành tựu và kết quả của cách mạng công nghiệp

Question

Trình bày được những thành tựu và kết quả của cách mạng công nghiệp

Calantha 2 years 2021-08-23T03:33:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:34:36+00:00

  *Thành tựu:

  Thời gian      Phát minh                   Đặc điểm                                          Người sáng chế

  1764              Máy kéo sợi Gien-ni     Năng suốt gấp 8 lần con người         Giêm Ha-gri-vơ

  1769              Máy kéo sợi                  Chạy bằng sức nước                          Ác-crai-tơ

  1785              Máy dệt                        Tăng năng suốt lên 40 lần                  Ét-mơn Các-rai

  1784              Máy hơi nước               Chạy bằng hơi nước                           Giêm Oát

  Đầu TK XIX    Tàu thủy và xe lửa         Chạy bằng hơi nước

   * Kết quả: 

  – Đưa sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng dồi dào.

  – Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Anh trở thành nước công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

  0
  2021-08-23T03:35:20+00:00

  – Năm 1825z: Đã hoàn thành đoạn đường sắt đầu tiên nối trung tâm công nghiệp Man-chét-xto – cảng Li-vơ-pun

  – Năm 1764: chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni ( Giêm Ha-gri-vơ )

  – Năm 1769: chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước ( Ác-crai-tơ )

  – Năm 1779: Cải tiến máy kéo sợi với kĩ thuật cao hơn ( Crôm-tơn )

  – Năm 1785: Chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước ( Ét-mơn Các-rai  )

  – Năm 1784: máy hơi nước ( Giêm Oát phát minh ) đã được đưa vào sử dụng đầu tiên

  – Năm 1814: Chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên ( Xti-phen-xơn )

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )