trình bày diễn biến quân Ngô Quyền chống Quân Nam Hán

Question

trình bày diễn biến quân Ngô Quyền chống Quân Nam Hán

Verity 1 year 2021-08-30T21:46:16+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:47:25+00:00

  Diễn biến:

  – Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội).

  – Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

  – Quân Nam Hán tại Tống Bình thất bại, viện binh của chúng cũng bị đánh tan tác.

  – Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

  Kết quả: 

  – Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa:

  – Lật đổ chính quyền đô hộ, xây dựng chính quyền tự chủ.

  – Là sự kiện mở đầu cho thời kì độc lập hoàn toàn của dân tộc ta.

  Khẳng định tinh thần chiến đấu của nhân dân ta, luôn sẵn sàng và có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc từ đời này sang đời khác.

  0
  2021-08-30T21:47:36+00:00

  *Diễn biến quân Ngô Quyền chống Quân Nam Hán:

  -Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.

  – Ngô Quyền tính toán kĩ để quân địch vào sông Bạch Đằng ông đã giao cho một số lượng thuyền nhỏ đi nhử địch lúc nước triều đang lên.
  -Lưu Hoằng Tháo dốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm đã được chuẩn bị sẵn .

  – Quân Nam Hán lọt vào trận địa mai phục của ta, lúc thủy triều rút Ngô Quyền ra lệnh tiến công trở lại.

  -Không kịp chở tay Lưu Hoằng Tháo đành rút quân, nhưng thủy triều rút, cọc ngầm nhô lên đâm vỡ thuyền của địch.

  *Kết quả:

  – Quân địch thất bại ,phần bị giết, phần bị chết đuối, bị hại đến quá nửa, đành mau chóng rút quân về nước

  -Lưu Hoằng Tháo bị giết tại chỗ

  -Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )