Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu trên phòng truyến sông Như Nguyệt XIN CÁC BẠN VIẾT ĐẦY ĐỦ NHƯNG NGẮN GỌN

Question

Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu trên phòng truyến sông Như Nguyệt
XIN CÁC BẠN VIẾT ĐẦY ĐỦ NHƯNG NGẮN GỌN

Fiona 2 years 2021-08-24T20:45:45+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:47:27+00:00

  *Diễn biến

  – không thây quần thủy tiếp ứng Quách Quỳ cho quân bắt cầu phao, đóng bè vượt đánh vào phòng tuyến Như Nguyệt, nhưng cả hai lần đều bẹ đánh bật trở lại bờ Bắc. Giặc quay về thế phòng thủ

  – cuối xuân 1077 Lý Thường Kiệt cho quân đánh thẳng vào doanh trại địch

  *Kết quả

  + Quân giặc 10 phần chết 5 – 6 phần

  + Quách Quỳ chấp nhận giải hòa

  *Ý nghĩa

  – Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm

  – Củng cố nền độc lập tự chủ của Đại Việt

  – Nhà Tống phải từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt

  0
  2021-08-24T20:47:29+00:00

  Diễn biến:

  -Quân Tống ở bờ Bắc nhiều lần tấn công sang phòng tuyến

  =>Đều bị quân ta đẩy lùi -> Quân Tống hoang mang

  -Cuối xuân 1077 Lí Thường Kiệt cho quân bất ngờ doanh trại địch

  Kết quả:

  -Quân Tống thất bại 

  -Lí Thường Kiệt giảng hòa-> địch rút về nước

  Ý nghĩa:

  Quân Tống bỏ mộng xâm lược nước ta

  -Nên độc lập dân tộc được giữ vững

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )