Trình bày đặc điểm phân bố dân cư Bắc Mỹ? Vì sao số dân của các vùng phía Nam và duyên hải Thái Bình Dương ngày càng đông?

Question

Trình bày đặc điểm phân bố dân cư Bắc Mỹ? Vì sao số dân của các vùng phía Nam và duyên hải Thái Bình Dương ngày càng đông?

Sigourney 1 year 2021-08-30T20:45:08+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T20:46:13+00:00

  2

  – Dân số: 528.7 triệu người (2008)

  – Mật độ dân số trung bình: 20 người/Km2

  – Dân cư phân bố không đều:

  + Tập trung đông ở phía nam vùng Hồ Lớn và ven biển ĐB Hoa kì.

  + Thưa thớt ở bán đảo A-la-xca, Phía Bắc Ca-na-đa và phía Tây Khu vực hệ thống núi Cooc đi e.

  Nguyên nhân: các thành phố mới với các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao, năng động được hình thành ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương đã kéo theo sự di chuyển của dân cư Bắc Mĩ.

  0
  2021-08-30T20:46:43+00:00

  Sự phân bố dân cư .

              –  Dân số : 496,7 triệu người (2018). Mật độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km²

              – Phân bố dân cư không đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây 

              + Bán đảo A-la-xca và phía Bắc Ca-na-đa dân cư thưa thớt nhất.

              + Phía tây: trên hệ thống núi Cooc-đi-e dân cư cũng thưa thớt; dải đồng bằng ven biển Thái Bình Dương mật độ dân số cao hơn.

              + Phía đông Hoa Kỳ tập trung dân cư đông đúc nhất.

              – Hiện nay, phân bố dân cư có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

  Số dân của các vùng phía Nam và duyên hải Thái Bình Dương ngày càng đông vì .
  Dân cư Hoa Kì đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương chủ yếu so sự dịch chuyển phân bố công nghiệp. Trước đây, sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc với các ngành công nghiệp truyền thống … Hiện nay, sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven biển Thái Bình Dương với nhiều ngành công nghiệp hiện đại (sgk Địa lí 11 trang 43), thu hút dân cư và lực lượng lao động dịch chuyển theo

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )