Trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp thực phẩm ? Tại sao NCNTP được coi là ngành công nghiệp chủ đạo ở nhiều nước đang phát triển

Question

Trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp thực phẩm ? Tại sao NCNTP được coi là ngành công nghiệp chủ đạo ở nhiều nước đang phát triển

Eirlys 1 year 2021-08-30T02:47:37+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T02:49:26+00:00

    Ở các nước phát triển, ngành công nghiệp thực phẩm được coi là ngành chủ đạo vì:

    • Có điều kiện phát triển phù hợp với hoàn cảnh kinh tế – xã hội của các nước đang phát triên (về nguồn vốn, công nghệ và trình độ, người lao động, sử dụng nguông nguyên liệu tại chỗ…)
    • Mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao (thu hồi vốn nhanh, tăng khả năng tích lũy vốn, tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống…).

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )